Entries by rasmus

Solör Bioenergy Group completes capital increase of SEK 1 000 million

Solör Bioenergy Group announced today that it has completed a capital increase of SEK 1 000 million. Participating shareholders were Nordic Infrastructure and Polhem Infra. To further accelerate the Group ́s growth strategy, Solör Bioenergy Group has issued new shares for SEK 1 000 million. The issue share price was 175 SEK/share. After the capital […]

Solör Bioenergy Group completes capital increase of SEK 1 000 million

Solör Bioenergy Group announced today that it has completed a capital increase of SEK 1 000 million. Participating shareholders were Nordic Infrastructure and Polhem Infra. To further accelerate the Group ́s growth strategy, Solör Bioenergy Group has issued new shares for SEK 1 000 million. The issue share price was 175 SEK/share. After the capital […]

Solör Bioenergy Group completes capital increase of SEK 1 000 million

Solör Bioenergy Group announced today that it has completed a capital increase of SEK 1 000 million. Participating shareholders were Nordic Infrastructure and Polhem Infra. To further accelerate the Group ́s growth strategy, Solör Bioenergy Group has issued new shares for SEK 1 000 million. The issue share price was 175 SEK/share. After the capital […]

Solör Bioenergy Group förvärvar framgångsrikt fjärrvärmeverksamhet från Veolia Nordic

Solör Bioenergy Group meddelar att man framgångsrikt har förvärvat fjärrvärmeverksamheten i Sverige och Norge från Veolia Nordic. Förvärvet träder i kraft från och med idag. Förvärvet av Veolia Nordics verksamhet Utility Solutions omfattar energiproduktion samt drift och underhåll på flera platser i Sverige och Norge. Dessutom kommer Solör att ingå i drift- och underhåll verksamhet […]

Solör Bioenergy Group successfully acquire District Heating business from Veolia Nordic

Solör Bioenergy Group announced that it has successfully acquired the District Heating Business in Sweden and Norway from Veolia Nordic. The transaction enters into force as of today. The acquisition of Veolia Nordic ́s Utility Solutions business includes the energy production and energy O&M business in several locations in Sweden and Norway. Moreover, Solör will […]

Solör Bioenergy Group successfully acquire District Heating business from Veolia Nordic

Solör Bioenergy Group announced that it has successfully acquired the District Heating Business in Sweden and Norway from Veolia Nordic. The transaction enters into force as of today. The acquisition of Veolia Nordic ́s Utility Solutions business includes the energy production and energy O&M business in several locations in Sweden and Norway. Moreover, Solör will […]

Solør Bioenergi Gruppen har inngått en avtale med Strängnäs kommune om en mulig overtakelse av 80 % av aksjene i kommunens fjernvarmevirksomhet

Solør Bioenergi Gruppen kunngjorde i dag at den er blitt utvalgt som foretrukket kjøper av 80 % av aksjene i Strängnäs fjernvarmevirksomhet, med intensjon om å endre navn på virksomheten til Solör Bioenergi Strängnäs AB.  Transaksjonen forutsetter politisk godkjenning av Strängnäs kommune/byråd.  Kjøpesummen beløper seg til 1,2 mrd svenske kroner for 80 % av aksjene. […]

Solör Bioenergy Group have entered into an agreement with Strängnäs municipality for a potential acquisition of 80% of the shares in the municipal district heating business

Solör Bioenergy Group announced today that it has been selected as preferred buyer of 80% of the shares in Strängnäs district heating business, with intention to name the new company Solör Bioenergi Strängnäs AB. The transaction is subject to approval by Strängnäs city council. The purchase price amounts to SEK 1.2 bn for 80% of […]

Strängnäs kommun och Solör Bioenergy Group har ingått ett avtal om en potentiell försäljning av 80% av aktierna i den kommunala fjärrvärmeverksamheten

Solör Bioenergy Group meddelade idag att de har valts ut som föreslagen köpare av 80% av aktierna i Strängnäs fjärrvärmeverksamhet, med avsikt att utnämna det nya bolaget Solör Bioenergi Strängnäs AB. Affären är föremål för godkännande av Strängnäs kommunfullmäktige. – Strängnäs fjärrvärme kommer att vara en central del i Solör Groups utveckling i regionen. Vi […]